Uređenje šetnice na desnoj obali Vrbasa

0
281

Šetnica na nasipu uz desnu obalu Vrbasa u centru Donjeg Vakufa  nakon proširenja i asfaltiranja, te postavljanja klupa od danas sa postavljenim korpama za otpad. Korpe se nalaze uz svaku klupu i molimo građane da „nesebično“ koriste korpe za bacanje otpadaka.