Poražavajuće / Srednju školu u BiH rano napusti oko pet posto mladih

0
30

Oko pet posto mladih ljudi uzrasta od 18 do 24 godine u Bosni i Hercegovini ima završena najviše dva razreda srednje škole, dok je u zemljama Europske unije ta stopa oko 10,6 posto, piše SrpskaInfo.

Cilj strategije EU je da taj prosjek 2020. godine bude 10 posto, navodi se u izvještaju o o socijalnoj uključenosti u BiH za 2017. godinu Direkcije za ekonomsko planiranje.

Podaci iz ovog izvještaja pokazuju i da je u regionu situacija u Crnoj Gori slična onoj u BiH, dok Srbija i Makedonija imaju veće stope ranog napuštanja školovanja nego što je to u BiH.

Srbiji je to oko 7 posto mladih, a u Makedoniji oko 10 posto.

Po izvještaju Direkcije, djeca najčešće napuštaju školu kada nemaju dovoljno interesa za obrazovanje ili motivaciju za učenje, kada im nedostaje podrška njihovih roditelja ili osjećaj sigurnosti unutar porodice i oni su skloniji nasilnom ponašanju, te imaju lošiju sliku o sebi.

Najugroženije kategorije djece po pitanju pristupa obrazovanju su djeca sa posebnim potrebama, djeca povratnici, djeca iz porodica u stanju socijalne potrebe i djeca Romi.

Izvor. Radiosarajevo.ba