Evo šta se u Hrvatsku može unijeti bez carine, a na što ne smijete ni pomisliti

0
197

Od plaćanja carine oslobođena je i propisana količina i vrijednost robe koja ne ulazi u kategoriju osobnih stvari. Ograničenja koja se odnose na unos robe nekomercijalne naravi ovise o vrsti prijevoza i zemlji iz koje putnik dolazi (članice Europske unije, treće zemlje).

Putnici koji privremeno dolaze u Hrvatsku mogu unijeti i osobne predmete veće vrijednosti uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja, ali uz uvjet da ih prijave carini, piše Tportal.hr.

 

Osobna prtljaga

Roba u osobnoj prtljazi putnika podrazumijeva osobne stvari opravdano potrebne za putovanje i izbivanja izvan mjesta stalnoga boravišta, kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine, prijenosni elektronički uređaji (mobilni telefon, prijenosno računalo itd.) i sl., za osobnu uporabu putnika ili članova njegove obitelji, u razumnoj količini.

Sadržaj osobne prtljage putnika podrazumijeva i ostalu robu, onu koja ne ulazi u navedenu kategoriju osobnih stvari opravdano potrebnih za putovanje, koju uglavnom čini trgovačka roba raznog opisa, vrste i količine kao što su npr. prehrambeni, higijenski i slični proizvodi za osobnu uporabu, predmeti opće uporabe, potrošačka elektronika, suveniri, predmeti za kućanstvo, luksuzni predmeti, odjeća, obuća itd.

Roba nekomercijalne naravi koja se uvozi u osobnoj prtljazi putnika oslobođena je od plaćanja carine, PDV-a i trošarine pod uvjetom da ne premašuje ukupnu vrijednost od 3.200 kuna za putnike u pomorskom i zračnom prometu, 2.200 kuna po putniku za ostale vrste prijevoza, odnosno 1.100 kuna za putnike mlađe od 15 godina, neovisno o prijevoznom sredstvu kojim putuju. Premašuje li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dopuštena, niti se njegova vrijednost može dijeliti na dvije ili više osoba. Isto tako, limitirana je količina roba nekomercijalne naravi koje se uvoze u osobnoj prtljazi. Tako se, primjerice, u cestovnom i željezničkom prometu može uvesti maksimalno 40 cigareta, litra alkoholnog pića i četiri litre vina.

Putnici u zračnom prometu u Hrvatsku mogu unijeti nešto više duhanskih prerađevina od onih koji putuju drugim oblicima prometa.

 

Privremeni uvoz i izvoz

Strani državljani, kao i hrvatski državljani s uobičajenim boravištem u trećim zemljama, mogu uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja privremeno unositi (uz obvezu ponovnog iznošenja) razne predmete radi njihova korištenja za svoje osobne potrebe, kao i potrebe članova obitelji za vrijeme boravka u EU.

Isto tako, osobe s prebivalištem u EU mogu privremeno iznositi predmete koji su im potrebni za vrijeme boravka u trećim zemljama. Osobni predmeti putnika obuhvaćaju sve predmete, nove ili rabljene, što ih putnik s razlogom može trebati radi osobne uporabe za vrijeme putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja, ali isključujući svu robu koja se uvozi u komercijalne svrhe.

Pod osobnim predmetima smatraju se naprimjer videokamere, prijenosni TV aparati i audiouređaji, fotoaparati, prijenosna džepna računala, prijenosna osobna računala, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp-kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ako su neophodni putniku ) i slično. Unos ove robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti uz usmeno deklariranje na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način.

 

ijekovi i opojne tvari

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti i potvrde liječnika).

Unošenje lijekova koji sadrže drogu, također za osobne potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše pet dana, i to također uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja odnosnoga lijeka (preslike recepta za lijek, prijepisa povijesti bolesti ili ovjerene liječničke potvrde).

Ako se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti, odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne uporabe. Iznimno, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države šengenskog prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (izabrani doktor medicine ili doktor medicine specijalist).

Unos proizvoda životinjskog podrijetla

Pravila unosa proizvoda životinjskog podrijetla, mješovitih proizvoda i proizvoda dobivenih od nusproizvoda životinjskog podrijetla u osobnoj prtljazi putnika ovise o zemlji iz koje putnik dolazi. Primjerice, putnicima koji dolaze iz trećih zemalja (Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova) nije dopušten unos nikakvog mesa, mlijeka ili mliječnih i mesnih proizvoda.

Bez ograničenja ili u količini za osobnu upotrebu svi putnici u Hrvatsku mogu unijeti kruha, kolača, keksa, vafla i oblatni, dvopeka, tostiranog kruha i sličnih prepečenih proizvoda s manje od 20 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu, tako da je sav sirov proizvod denaturiran.

Bez ograničenja se mogu unijeti i brojni drugi proizvodi poput čokolade i slastica (uključujući slatkiše) s manje od 50 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade.

Proizvodi životinjskog podrijetla koji ne ispunjavaju naprijed navedene uvjete smatraju se nesukladnima te se obvezno oduzimaju putniku radi njihova uništavanja. Također, propust da ih se izričito prijavi carinskim službenicima predstavlja kažnjivu radnju za koju je propisana novčana kazna.