Sutra posljednja sjednica Općinskog vijeća u ovoj godini

0
123

Dvadestsedma sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf zakazana je za četvrtak, 26. decembra 2019. godine.  Dnevnim redom perdviđeno je 7 tačaka.

Vijećnici u Općinskom vijeću razmatrat će Program rada Općinskog vijeća za 2020. godinu, Prijedlog Budžeta Općine Donji Vakuf za 2020. i Odluku o izvršenju Budžeta, potom Rješenje o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, Rješenje o imenovanju Komisije za žalbe, Informaciju o stanju vodovoda u mjesnim zajednicama.

Na posljednjem ovogodišnjem zasjedanju vijećnici bi se trebali izjasniti i o predloženom Cjenovniku komunalnih usluga JKP „Gradina“ Donji Vakuf.