Sazvana 101. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

0
96

Premijer Vlade SBK za sjednicu predlaže

 

D N E V N I R E D

 

 1. Zapisnik sa 100. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – Stručna služba Vlade Kantona
 2. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu ( iznos 95.000,00 KM) – Ministarstvo finansija
 3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu ( iznos 101.813,20 KM) – Ministarstvo finansija
 4. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu ( iznos 44.158,66 KM) – Ministarstvo finansija
 5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu ( iznos 1.000.000,00 KM) – Ministarstvo finansija
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa 7 Ugovora o koncesiji za korištenje termomineralne vode sa izvorišta „Vruće vode“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zaključivanje Aneksa 7 Ugovora o koncesiji za korištenje prirodne izvorske i pitke vode sa izvorišta „Zlatarica“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP-4531/17 – Ministarstvo finansija
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine AP- 5456/17 – Ministarstvo finansija
 10. Prijedlog odluke o prijenosu prava na koncesiju za MHE „Duboki potok“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 11. Prijedlog odluke o prijenosu prava na koncesiju za MHE „Sastavci“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja u 2018.godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanu dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 14. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) za 2018.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15.Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i zaštite zdravlja bilja za 2018.godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadu štete od zaštićene divljači u 2018.godini – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

 

 1. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 2. a) za izgradnju kanalizacije u MZ Kandija, općina Bugojno
 3. b) za izradu karti poplavnih područja II. Kategorije za općinu Novi Travnik
 4. c) za rekonstrukciju vodovoda Trebišnjica , općina Travnik

 

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za troškove prijevoza učenika sa područja općine Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 3. Prijedlog odluke o akontativnoj isplati sredstava za školska natjecanja u 2018. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za djecu sa posebnim potrebama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 7. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava za sport ( kotizacija klubovima i udrugama) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 8. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za stručno usavršavanje uposlenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za popunu radnih mjesta ( 3 x odluke) – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školi za sklapanje ugovora o djelu za upražnjeno radno mjesto – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve budžeta za potrebe Crvenog križa KSB/SBK- Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 13. a) za nabavku usisavača i polica
 14. b) za nabavku i ugradnju stolarije na zgradi PS Vitez
 15. c) za rekonstrukciju terase na zgradi PS Gornji Vakuf – Uskoplje
 16. d) za rekonstrukciju krova na zgradi PS Gornji Vakuf – Uskoplje
 17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku informatičke opreme za potrebe Ministarstva privrede – Ministarstvo privrede
 18. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti na odluke o dodjeli ugovora za javne nabavke – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 19. a) za izgradnju vodovoda Čabrino brdo, općina Travnik
 20. b) za izgradnju kanalizacijske mreže Slimena – Polje, općina Travnik
 21. c) za izgradnju javne rasvjete u naselju Purići, općina Travnik
 22. d) za rekonstrukciju puta u MZ Bakovići, općina Fojnica
 23. e) za izgradnju rasvjete u naselju Vraniska, općina Vitez
 24. f) za asfaltiranje puta u Ramićima, općina Kreševo
 25. g) za asfaltiranje puta u Crnićima, općina Kreševo
 26. e) za nabavku materijala za objekatMehvibe Buljina
 27. f) za izradu idejnog projekta za trotoar u NZ Čipuljići, općina Bugojno
 28. h) za izgradnju cjevovoda Crnići, općina Kreševo

 

 1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku vozila za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-povijesnog naslijeđa – Kantonalni zavod za urbanizam , prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
 2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Crveni križ KSB/SBK – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za sanaciju klizišta na lokalitetu Počulica, općina Vitez – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Novi Travnik za sanaciju klizišta na lokalitetu Stara Opara, općina Novi Travnik – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za sufinanciranje čišćenja i uređenja korita rijeke Bila – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu.
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Jajce za sufinanciranje saniranja štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Bugojno za sufinanciranje saniranja štete od požara – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

39.Saglasnost na Izmjene i dopune Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2018. godini -. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

 1. Izvještaj Načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava doznačenih za sanaciju štete od požara u preduzeću „B-TOURS“ Kiseljak – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 2. Izvještaj Načelnika općine Kreševo o utrošku sredstava doznačenih za sanaciju štete od poplava – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 3. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za naknadne i nepredviđene radove na zgradi Vlade (zgrada TRZ) – Služba za zajedničke poslove
 4. a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za naknadne i nepredviđene radove na zgradi Vlade ( zgrada TRZ) – Služba za zajedničke poslove
 5. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
 6. Saglasnost na izmjene Plana središnje javne nabavke za 2018 .godinu – Ured za javne nabavke
 7. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku auto guma i guma za motocikle – Ured za javne nabavke
 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku usluga za održavanje i servisiranje računarske opreme – Ured za javne nabavke
 9. a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
 10. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku autolimarskih i autolakirerskih usluga – Ured za javne nabavke
 11. a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
 12. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavku vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila – Ured za javne nabavke
 13. a) Rješenje o imenovanju komisije za javnu nabavku
 14. Saglasnost za prijem državnih službenika u Uredu za javne nabavke – Ured za javne nabavke
 15. Saglasnost za pokretanje postupka nabavke opreme za potrebe Ureda za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu – Ured za europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitete prema međunarodnom standardu –

51.Saglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

52.Saglasnost za povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku (Sanela Gačić) – Ministarstvo pravosuđa i uprave

 1. Saglasnost za povećanje plaće zbog obavljanja poslova drugog radnog mjesta u Općinskom sudu u Travniku ( Dubravka Ždero)) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 2. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave i pravosudnih institucija – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 3. a) za nabavku itisona za potrebe Kantonalnog javnog pravobranilaštva Vitez
 4. b) za podopolagačke radove, nabavku i ugradnju laminata u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 5. c) za molerskofarbarske radove u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 6. d) za nabavku i montažu trakastih zavjesa u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 7. e) za molerskofarbarske poslove , zidarske, stolarske i gips radove u Ministarstvu pravosuđa i uprave
 8. g) za nabavku klima uređaja u Kantonalnom sudu u Novom Travniku

55.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku stalnih sredstava za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova

56.Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku fiskalne kase za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 1. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 2. Suglasnost za pokretanje postupka za nabavku školskog namještaja i didaktičkog materijala – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 3. Saglasnost na ugovor o zakupu za potrebe SMŠ „ Zijah Dizdarević“ Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 4. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 5. Saglasnost za zaključivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2018/19. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

62.Saglasnost za raspisivanje javnog natječaja za izbor člana Upravnog odbora Osnovne muzičke škole „Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 1. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova II. faze na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
 2. Saglasnost na ugovor o kupoprodaji nekretnina na području općine Jajce – Agencija za privatizaciju
 3. Izjašnjenje Kantonalnog pravobranilaštva Vitez o zaključku Vlade Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 4. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o korištenju sredstava sa ESCROW računa – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 5. Prijedlog zaključka o usvajanju Prostorne osnove sa koncepcijom razvoja Izmjene i dopune Prostornog plana KSB/SBK 2005-2025 – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
 6. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju u 2018.godini – drugi kvartal – Ministarstvo finansija
 7. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za internu reviziju u 2018. godini-treći kvartal – Ministarstvo finansija
 8. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za treći kvartal 2018.godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 9. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za mjesec oktobar 2018.godine – Stručna služba
 10. a) Ministarstvo finansija
 11. b) Ministarstvo privrede
 12. c) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 13. Izvještaji o radu inspekcija za mjesec oktobar 2018.godine – Stručna služba
 14. a) Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
 15. b) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 16. c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 17. d) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 18. Prijedlog rješenja o imenovanu komisije za pokretanje postupka javne nabavke za OŠ „Vitez“, Vitez – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

 

PREMIJER KANTONA