Radarske kontrole za početak sedmice

0
252
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2020. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Nova Bila
  12:00 do 14:00 sati Kanare
  16:30 do 18:30 sati Turbe
  20:00 do 21:30 sati Kalibunar

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2021 -PS VITEZ

  15:00 do 18:00 sati R-441 Počulica
  19:00 do 22:00 sati M-5 Šantići

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2021. -PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
  10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
  13:00 do 15:00 sati Gojevići

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2021. -PS BUGOJNO

  07:00 do 08:30 sati ulica Armje BiH (škola)
  09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovska
  17:00 do 18:30 sati ulica Kožarska
  19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  21:00 do 22:30 sati ulica Slobode
  23:00 do 00:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 04 .10. 2021. -PS DONJI VAKUF

  08:00 do 09:30 sati Torlakovac
  12:00 do 13:30 sati ulica 770 Slbbr.
  17:30 do 18:30 sati Nova Travnička

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2021. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  01:00 do 02:00 sati Dražev Dolac
  07:00 do 09:00 sati Pajić Polje (prelaz, škola)
  14:00 do 15:00 sati ulica Vrbaska (aut.stanica)
  19:00 do 20:00 sati Pajić Polje
  22:00 do 23:00 sati Duratbegović Dolac

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2021. -PS JAJCE

  16:30 do 18:45 sati M-5 Mile
  19:00 do 21:00 sati M-16 Lučina

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2021. -PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:00 sati Gavrine kuće
  10:00 do 11:00 sati Kaonik (od tehničkog pregleda)
  11:00 do 12:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
  12:30 do 13:30 sati Lugovi
  13:30 do 15:00 sati Oselište (granica sa općinom Kiseljak)

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 10. 2021. -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:30 sati Resnik
  14:00 do 16:30 sati Alagići

BIHAMK