UNSA / Održana vanredna sjednica Senata: Važno obavještenje za studente

0
249

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 23. vanrednoj sjednici održanoj danas donio je odluku kojom se odobrava produženje roka za odbranu završnih radova studenata prvog ciklusa studija zaključno sa 10. 10. 2020. godine, a za studente drugog ciklusa, integriranog i specijalistiokog studija na Univerzitetu u Sarajevu zaključno sa 31. 10. 2020. godine.

Također, odobrava se produženje roka podnošenja prijava za upis na drugi ciklus studija za fakultete/akademije na kojima se ne održavaju prijemni ispiti, iii su prijemni ispiti okoneani, odnosno na kojima nema potrebe za produknjem termina za prijemni ispit zakljueno sa 13. 10. 2020. godine u 23:59 sati.

Za fakultete/akademije koji imaju potrebu za produljenjem termina prijemnih ispita za drugi ciklus studija, prijave se primaju do 11. 10. 2020. godine do 23:59 sati. Prijemni ispit se ima odrzati zakljueno sa 13. 10. 2020. godine.

Preliminarne liste kandidata za drugi ciklus studija i specijalistički studij za sve fakultete/akademije se objavljuju 15. 10. 2020. godine.

Žalbe po preliminarnim listama se primaju od 16. 10. 2020. do 18. 10. 2020. godine.

Konačne rang liste studenata koji su stekli uvjete za upis na drugi ciklus studija i specijalistički studij objavljuju se 19. 10. 2020. godine.

Upis kandidata po konačnoj rang listi bit će realiziran od 20. 10. 2020. do 26. 10. 2020. godine. Revidirana rang lista bit de objavljena 27. 10. 2020. godine, a upis po revidiranoj rang listi će se realizirati od 28. 10. 2020. godine.

Početak nastave na prvoj godini prvog ciklusa studija, integriranog studija i stru6nog studija je 12. 10. 2020. godine. Početak nastave na višim godinama studija je 19. 10. 2020. godine.

Početak nastave na prvoj godini drugog ciklusa studija i specijalističkog studija je 26. 10. 2020. godine.

izvor: radiosarajevo.ba