Najavljene radarske kontrole u SBK

0
132
Donji Vakuf
Donji Vakuf

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

M-16.4 Bristovi

Najavljene radarske kontrole za 17. 08.2018. godine

 

Nestacionarni radari

PS VITEZ

08:00 do 12:00 sati M-5 Ti-Oil

12:00 do 16:00 sati R-440

 

PS FOJNICA

11:00 do 12:30 sati Šćitovo Polje-Alaupovka

13:00 do 14:30 sati Nadbare-Pločari Polje

 

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

11:00 do 12:30 sati regionalni put, Ždralovići

13:00 do 14:30 sati lokalni put, Vesela

 

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

08:00 do 09:00 sati Pajić Polje

12:00 do 13:00 sati ulica Vrbaska (kod firme Paloč)

15:30 do 16:30 sati Humac

18:30 do 19:30 sati ulica Vrbaska (kod firme Vintex)

 

PS JAJCE

08:30 do 11:00 sati M-16 HE Centrala 2-Crna Rijeka

11:30 do 13:30 sati M-16 Lučina

 

PS KREŠEVO

11:00 do 13:00 sati Tomići

18:00 do 20:00 sati Volujak (nova cesta)

 

PS NOVI TRAVNIK

08:30 do 10:00 sati R-439 Trenica, OŠ

13:00 do 14:30 sati M-16.4 Duhovo