KS “Univerzalac” Donji Vakuf nastavlja sa realizacijom četveromjesečnog projekta 

 

KS “Univerzalac” Donji Vakuf nastavlja sa realizacijom četveromjesečnog projekta  “Sportsko – tjelesno zdravstvene radionice u prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki”. Projekat je podržalo  Federalno ministarstvo obrazovanje i nauke.

Tokom protekla dva dana realizirane su još dvije radionice u sklopu modula “Živjeti sportski i tjelesno aktivni” i “Prevencija ovisnosti”.
7.12.2022. (srijeda)
Mjesto održavanja: GSD D.VAKUF
MODUL: Živjeti sportski i tjelesno aktivni
12. RADIONICA: Turnir u odbojci za djevojčice
VODITELJ: Eldin Dautbegović, prof. sporta i tj.o
SUDIJA: Omar Đulović, prof. sporta i zdravlja
UČESNICI: 6. razredi 1. OŠ D.Vakuf i OK AS
8.12. (četvrtak)
Mjesto održavanja: 1. OŠ D.VAKUF
MODUL: Prevencija ovisnosti
13. RADIONICA: Odolijevanje pritisku vršnjaka – zauzimanje za sebe
VODITELJ: Eldin Dautbegović, prof. sporta i tj.o
UČESNICI: 7. razred 1. OŠ D.VAKUF
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print