JKP “Gradina” Donji Vakuf: Projekat izgradnje vodovoda Barice

0
226

JKP “Gradina” Donji Vakuf, oglasilo se saopćenjem za javnost a tiče se stanovnika MZ Vrbas. U saopćenju se kaže: “ Još jučer je dovršen predmjer i predračun radova na izgradnji vodovoda Barice, zajedno sa priloženom molbom za zaključenje ugovora, te je isti predat na protokol Općine Donji Vakuf.

Radovi će otpočeti odmah nakon što načelnik općine potpiše predmjer i predračun troškova i naredi svojim zaposlenicima da sačine ugovor koji prema nama mora sadržavati tek slijedeće: ko gradi, po čijem nalogu, po kojoj cijeni i rok zaršetka radova. Ostale odredbe za JKP “Gradina” d.o.o. nisu bitne u smislu htijenja preduzeća da čim prije otpočne sa izgradnjom vodovoda Barice.” – stoji u saopćenju za javnost JKP “Gradina” Donji Vakuf.