Demokratska fronta Donji Vakuf: Prijedlog programa mjera za sanaciju stanja uzrokovanog korononavirusom

0
115

Općinski Odbor Demokratske fronte Donji Vakuf i Klub Vijećnika u Općinskom vijeću Donji Vakuf je općinskom načelniku i predsjedavajućem Općinskog vijeća Donji Vakuf dostavio Prijedlog Programa mjera, koje je neophodno poduzeti u sklopu aktivnosti sanacije stanja prouzrokovanog proglašenjem stanja nesreće uslijed pojave korononavirusa COVID 19.

Zbog vanrednog stanja koje je proglašeno već više od dvije sedmice na području države Bosne i Hercegovine, pa tako i naše općine Donji Vakuf, usljed pojave pandemije virusa COVID-19, te vjerovatnoće da će vanredno stanje potrajati, OO DF Donji Vakuf i Klub Vijećnika Demokratske fronte u Općinskom vijeću Donji Vakuf, predlaže mjere, koje su u nadležnosti Općinskog vijeća, a kojim bi bar ublažili posljedice krize za naše građane izazvane pandemijom.

Predlažemo slijedeće:

1. Usvajanje Rebalasa budžeta za 2020.godinu
2. Javnoj ustanovi Dom zdravlja Donji Vakuf i Crvenom križu Donji Vakuf, bezuslovno
osigurati nedostajuća sredstva za rad u uslovima pandemije
3. Izvršiti podjelu paketa osnovnih životnih namirnica za najugroženije stanovnike općine, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjima boraca, RVI, porodica šehida, predsjednicima MZ i Crvenim križom..
4. Sačiniti plan stimulacije proljetne sjetve u saradnji sa registrovanim obrtnicima,u oblasti poljoprivredne proizvodnje, Udruženjem poljoprivrednika i drugim licima (nabavka sjemena, đubriva, opreme itd);
5. Osloboditi građane od plaćanja komunalnih usluga (voda i čistoća) za period od tri mjeseca(april, maj i juni);
6. Obezbijediti sredstva za zaštitu kao što su maske i rukavice za sve građane,
7. Formirati krizni štab u oblasti privrede, kao operativno tijelo sastavljeno od predstavnika Odjela za privredu i predstavnika iz svih oblasti poduzetništva i obrta.
Zadatak štaba je praćenje negativnih posljedica po privredu općine Donji Vakuf, te predlaganje mjera za prevazilaženje istih, a ujedno i kordiniranje sa višim nivoima vlasti.
8. Osigurati potpunu sinhronizaciju i koordinaciju aktivnosti Crvenog križa, Merhameta,Udruženja i Mjesnih zajednica.
9. Sve planirane radove po programu komunalne infrastrukture uraditi u 2020.godini kako bi uspjeli zadržati što više radnih mjesta u privredi.

PRIJEDLOG REBALANSA BUDŽETA:

– Rebalansom budžeta za 2020.godinu predlažemo ukidanje i preusmjeravanje sredstava po slijedećim kodovima:

1. Osloboditi građane i sve privrednike od obaveze plaćanja komunalne naknade za 2020.godinu – za građane poznatija kao kućarina, u budžetu planiran iznos od 290.000,00 KM;

2. Osloboditi ugostitelje od plaćanja zakupa za ljetne bašte za 2020.godinu, u budžetu planiran iznos od 7.000,00 KM;

3. Osloboditi sve zainteresovane od zakupa zemljišta u vlasništvu općine, isto dodijeliti na besplatno korištenje, u budžetu za zakup zemljište planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM.

Sredstva prikazana kao prihod u budžetu , a kojih se po gore navedenim stavkama općina odriče u korist svojih građana, zbog budžetske ravnoteže tražiti i nadomjestiti u budžet od viših nivoa vlasti (Kanton, Federacija F BiH i Država BiH)

U rashodovnoj strani Budžeta predlažemo smanjenje pojedinih budžetskih stavki kako slijedi:

1. Plaće uposlenih u općini – osnovicu za obračun plaće smanjiti na nivo osnovice Kantona, a ostala primanja uskladiti sa višim nivoima vlasti.

2. Dnevnice, smanjti za 50% sa 12.000,00 KM na 6.000,00 KM;

3. Izdatke za tekuće održavanje zgrade smanjiti za 50%, sa 25.000,00 KM na 12.500,00 KM;

4. Izdaci za usluge medija smanjiti sa 15.000,00 KM na 7.000,00 KM;

5. Grant za sport smanjiti sa 140.000,00 KM na 100.000,00 KM-smanjene sportske
aktivnosti;

6. Usluge reprezentacije smanjiti za 50%, sa 25.000,00 KM na 12.5000 KM;

7. Stavku naknada za komisije u iznosu od 20.000,00 KM brisati;

8. Stavku povremeni poslovi u iznosu od 15.000,00 KM brisati;

9. Paušale vijećnicima uskladiti sa osnovicom za obračun plaće uposlenih, te ukinuti dnevnice za prisustvo na sjednicama Općinskog vijeća;

10. Grant za obilježavanje značajnih datuma u iznosu od 25.000,00 KM smanjiti na 5.000,00 KM;

11. Grant za Ajvatovicu u iznosu od 25.000,00 KM smanjiti za 50%, na 12.500,00 KM;

12. Nabavka opreme planirana u iznosu od 75.000,00 KM brisati;

13.Otplata duga za sanaciju deponije otpada i prilagođavanje regionalnom konceptu odlaganja u iznosu od 400.000,00 KM brisati –zbog novonastale situacije i drugih nepoznanica oko kreditniog zaduženja, tražimo da se sredstva za otplatu kredita koji nije ni realizovan prusmjere za pomoć građanima.

Oslobođena sredstva u iznosu od oko 700.000,00 KM neophodno usmjeriti za realizaciju predloženih mjera.

U svrhu realizacije navedenih mjera neophodno je, u što skorije vrijeme, u skladu sa svim sigurnosnim preporukama organizovati i održati sjednicu Kolegija Općinskog vijeća, a zatim i sjednicu Općinskog vijeća i ovaj prijedlog mjera treba posmatrati i kao inicijativu za organizaciju navedenih sjednica.

Ukoliko ne postoji mogućnost za organizaciju sjednica, uz obezbijeđenje fizičkog prisustva Vijećnika, predlažemo da se iste održe u elektronskom obliku, uz korištenje nekog od dostupnih servisa.

Klub vijećnika DF:
Rasim Žuljko
Melić Mustafa
Jasmina Hadžiavdić

Općinski Odbor DF
Donji Vakuf
Predsjednik OO

Žuljko Rasim s.r.

izvor: fb / Demokratska fronta Donji Vakuf