BIHAMK najavljuje radarske kontrole na putevima SBK

0
209

 

 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2018. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati Šešići
  11:00 do 12:30 sati ulica Šehida
  13:30 do 14:30 sati Dolac na Lašvi
  15:00 do 16:00 sati Nova Bila

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 30.12.2018 -PS VITEZ

  08:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)
  12:00 do 16:00 sati R-441 Počulica

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12.2018. -PS FOJNICA

  09:30 do 11:00 sati Tovarište
  11:30 do 13:00 sati Pločari Polje

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2018. -PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati regionalni put, Ždralovići
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  17:00 do 18:30 sati ulica 307.mot.brigade (Sultanovići)
  19:00 do 20:00 sati ulica Terzići I (vetrinarska stanica)
  20:30 do 21:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  22:00 do 23:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (Mlin)

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12.2018. -PS DONJI VAKUF

  18:00 do 20:00 sati Torlakovac
  20:30 do 22:30 sati ulica 770 Slbbr.

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2018. -PS GORNJI VAKUF

  10:00 do 11:00 sati Voljevac (put za Pridvorce)
  12:30 do 13:30 sati Duratbegović Dolac
  15:00 do 16:00 sati Ploča

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2018. -PS JAJCE

  08:30 do 10:00 sati M-16 Lučina
  10:15 do 12:15 sati M-16 Podmilačje – crkva Sv.Ive
  12:30 do 15:30 sati M-16 Crna Rijeka

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2018. -PS KISELJAK

  18:00 do 20:00 sati ulica Kraljice Mira
  23:30 do 01:30 sati ulica J.B.Jelačića

 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 30. 12. 2018. -PS KREŠEVO

  10:00 do 12:00 sati Rakova Noga
  14:00 do 15:00 sati Volujak (nova cesta)