Zakazana Skupština Sportsko ribolovnog saveza FBiH

0
69

Sjednica Skupštine Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je za 8. februar u Hotelu „ Vrbas“ Donji Vakuf s početkom u 10 sati.

Na osnovu člana 26. Statuta Sportsko – ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Skupštine SRS FBiH Mitko Pirkić , pozvao je delegate skupštine SRS FBIH, nagrađene pojedince i članice društva da prisustvuju Skupštini Saveza za koju je predložen slijedeći dnevni red:

A/ SVEČANI DIO SKUPŠTINE (10 sati)

a) Dodjela priznanja SRS Federacije BiH za 2013. godinu,

b) Dodjela novčane pomoći za poribljavanje SRD za 2013.

B/ RADNI DIO SKUPŠTINE (11 sati)

1. Izbor radnih tijela Skupštine SRS Federacije BiH,

a). Izbor radnog predsjedništva Skupštine od 3 člana,

b). Izbor Verifikacione komisije od 2.člana,

c). Izbor zapisničara i 2. ovjerivača zapisnika,

2. Izvještaj o radu SRS Federacije BiH za 2013.godinu,

3. Izvještaj o Financijskom poslovanju SRS Federacije BIH sa

    stanjem 31.12.2013.god.,

4. Izvještaj Nadzornog odbora SRS Federacije BiH,o pregledu stanja

    rada i poslovanja SRS Federacije BiH za 2013 g.

5. Rasprava po podnesenim Izvještajima i usvajanje Zaključaka,

6. Program rada SRS Federacije BiH za 2014.godinu,

7 KALENDAR TAKMIČENJA SRS FEDERACIJE BIH za 2014 godinu,

8. Prijedlog Financijskog plana SRS Federacije BiH za 2014. godinu,

9. Rasprava i usvajanje materijala pod tačkom 7. i 8.,.

10. Rotacija na funkcijama Predsjednika Izvršnog odbora i Predsjednika

     Skupštine

11. Razno

      a/Zahtijevi za prijem novih članica u SRS Federacije BiH

 

 

U slučaju lošeg vremena na dan 8.2.2014. alternativni termin održavanja je 15.2.2104 godine na istom mjestu i sa istom satnicom i dnevnim redom, o čemu bi se delegati naknadno obavijestili pismeno ili putem telefona.

Ostale informacije ili potrebne materijale možete preuzeti u izvornom obliku na web stranici SRS Federacije BiH.