Vlada SBK-a o Prijedlogu Odluke o izdvajanju sredstava ugostiteljskim kompanijama na ime troškova uspostave karantena

0
74
 1. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna, zakazana je za četvrtak, 11.2.2021. godine, u 9 sati                                 

DNEVNI RED 

1.Zapisnik sa 71. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona- sekretar Vlade

2.Prijedlog Godišnjeg plana i programa projektiranja i rekonstrukcije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Kantonalna direkcija za puteve

3.Prijedlog programa i kriterija utroška sredstava za 2021.godinu iz oblasti branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce

 1. a) Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera udruženjima branioca
 2. b) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja
 3. c) Program i kriteriji utroška sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti
 4. d) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i groblja
 5. e) Program i kriteriji utroška sredstava sa transfera za pravnu pomoć braniocima
 6. f) Program i kriteriji utroška sredstava za izgradnji centra za psiho-socijalno liječenje branioca
 7. g) Program i kriteriji za zapošljavanje branioca

4.Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za oblast branilačke populacije – Kantonalna uprava za branioce

 1. a) Odluka o izdvajanju sredstava za jednokratne novčane pomoći
 2. b) Odluka o izdvajanju sredstava za financiranje promijenjene radne sposobnosti
 3. c) Odluka o izdvajanju sredstava za stambeno zbrinjavanje
 4. d) Odluka o izdvajanju sredstava za izgradnju šehidskih nišana- nadgrobnih spomenika
 5. e) Odluka o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu
 6. f) Odluka o izdvajanju sredstava za smrtne slučajeve
 7. g) Odluka o izdvajanju sredstava za stipendiranje – školovanje djece branioca

5.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku ortopedskih pomagala za 2021. i 2022.godinu – Kantonalna uprava za branioce

6.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za nabavku usluga banjsko-klimatskog liječenja branioca za 2021. i 2022.godinu – Kantonalna uprava za branitelje

7.Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za isplatu naknade po ugovoru o djelu za Sadetu Sefer (za mjesec siječanj 2021.godinu) – Kantonalna uprava za branioce

8.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju i uređenje šaltera za prijem stranaka – Kantonalna uprava za branioca

9.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava planiranih u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama i kantonima – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

10.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

11.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK u 2021.godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

12.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo KSB/SBK za nabavku PCR testova i VTM setova – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

13.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava ugostiteljskim kompanijama na ime troškova uspostave karantena na području KSB/SBK zbog COVID 19 – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

14.Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu (donirana sredstva SŠ „Busovača“) – Ministarstvo finansija

15.Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021. godinu ( donirana sredstva Ministarstvu zdravstva i socijalne politike) – Ministarstvo finansija

16.Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola u 2021.godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

17.Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti školama za zaključivanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta                                          18.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za usluge obuke učenika u SSŠ „Bugojno“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

19.Saglasnost za prijem namještenika u Općinskom sudu u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

20.Saglasnost za prijem sudskih pripravnika i pripravnika/volontera u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

21.Saglasnost za izvođenje radova u PS Fojnica – Ministarstvo unutrašnjih poslova

22.Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2021.godinu – Ministarstvo nutrašnjih poslova

23.Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva financija za 2021. godinu – Ministarstvo financija

24.Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2021.godinu –  Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

25.Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa  za 2021.godinu –  Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa

26.Saglasnost na Planove javnih nabavki škola za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

 1. a) „Srednja strukovna škola Fojnica“ – Kiseljak
 2. b) „Prva osnovna škola Bugojno“ – Bugojno
 3. c) Osnovna škola „Kalibunar“ – Travnik

27.Saglasnost na utvrđivanje nove kilometraže za prijevoz učenika na relaciji Petačići- Trenica, za učenike OŠ“Musa Ćazim Ćatić“ Novi Travnik  – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

28.Saglasnost na prijedlog dvogodišnjeg ugovora između Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Europu i Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

29.Izvještaj o provođenju Zakona o javno-privatno partnerstvu Srednjobosanskog kantona za 2020.godinu – Ministarstvo privrede

 

 

 

 

PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.