Vlada FBiH odbila zahtjev predsjednika FBiH Živka Budimira za davanje ovlaštenja pomoćniku ministra

0
42

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, bez ijednog glasa za, s devet protiv i pet uzdržanih, odbila zahtjev predsjednika FBiH Živka Budimira za donošenje Odluke o davanju ovlaštenja pomoćniku federalnog ministra finansija za potpisivanje naloga platnih transakcija iz Budžeta FBiH.

Vlada je, na osnovu mišljena Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, ustanovila kako Odluka koju je predložio predsjednik FBiH nije u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta za 2014. godinu.

Naime, Ured za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije dao je mišljenje kako pravna situacija iz 2006. godine, na koju se u obrazloženju svoje odluke pozvao predsjednik FBiH, nije ista kakvu imamo trenutno. Predsjednik FBiH se u svom zahtjevu pozvao na Zakon o izvršenju Budžeta iz 2006. godine i tadašnju odluku Federalne vlade kojom je pomoćnik federalnog ministra finansija ovlašten kao potpisnik.

Zakon o izvršenju Budžeta iz 2006. godine predviđao je da je potpisnik transakcija platnih naloga federalni ministar finansija, ili osoba koju, na njegov prijedlog, ovlasti Vlada FBiH, dok Zakon o izvršenju Budžeta za 2014. godinu propisuje da je federalni ministar finansija prvi obavezni potpisnik transakcija platnih naloga. Također, 2006. godine federalni ministar finansija još je bio na funkciji u momentu kada je Vlada FBiH donijela odluku, što sada nije slučaj.

 Ovom dijelu sjednice Vlade FBiH prisustvovao je i predsjednik FBiH.

/vladafbih/