Video nadzor u SBK-a

0
85

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona održan je sastanak ministra unutrašnjih poslova Feliksa Vidovića i policijskog komesara Faika Adilovića sa načelnicima općina sa područja našeg kantona.

Na sastanku je načelnicima prezentiran dosadašnji stepen realizacije projekta video nadzora u gradovima Srednjobosanskog kantona, a nakon što je Vlada odobrila realizaciju navedenog projekta. Odobrena sredstva Vlade biće utrošena na nabavku i instalaciju centralnog servera i mrežne opreme, koja će omogućiti objedinjavanje opreme video nadzora u jedinstven sistem..

Načelnici su također upoznati sa određenim tehničkim detaljima ovog projekta, kao i najvažnijim prednostima, koje se ogledaju većoj mogućnosti prevencije kriminaliteta i prekršaja iz oblasti saobraćaja i javnog rada i mira, brza pretraga policijskih baza i dostava policijskim patrolama na terenu sigurnosno interesantnih podataka u realnom vremenu, bolji i efikasniji rad policije i druge prednosti.

Upotrebom takozvanih „pametnih kamera“ u okviru ovog sistema video nadzora biće omogućen direktni i automatski upiti centralnom serveru o registarskim oznakama koje je očitala „pametna kamera“, a na taj način alarmirati će se policijske patrole jer će dobiti podatke o vozilu, vlasniku, eventualnom krivičnom djelu počinjenom tim vozilom, te da li se radi o ukradenom ili neregistrovanom vozilu ili vozilu kojim je počinjen neki prekršaj.

Osim detalja vezanih za video nadzor, načelnici su upoznati i sa aktuelnim stanjem sigurnosti, te mjerama koje se preduzimaju od strane Uprave policije kako bi se stanje sigurnosti održalo na zadovoljavajućem nivou, kakvim se trenutno procjenjuje.

 

Izvor: MUP SBK-a