25. godišnjica formiranja jedinice “Bunta”

0
287

Kraj mjeseca aprila i početak maja ‘92 bilo je vrijeme kada su najbolji sinovi bošnjačkog naroda općine Donji Vakuf formirali prve jedinice Teritorijalne odbrane R BiH. Jedna od njih bila je jedinica „Bunta“, formirana na današnji dan, 04. maja 1992. godine na području šumskog radilišta Bunta, duboko u planini Raduša. Pripadnici ove jedinice početkom juna iste godine ušli su u sastav Prve i Druge čete TO Donji Vakuf i nastavili svoj borbeni put kroz 307. motorizovanu brigadu, odnosno 770. slavnu donjovakufsku brdsku brigadu.

Svaki treći pripadnik „Bunte“ dao je život za slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, a među njima i dvojica „Zlatnih ljiljana“, Samir Mustafica Mrtvi i Mesud Ramljak Ćeso. Jedinica „Bunta“ je kroz vrijeme odbrane zemlje dala više starješina, od komandanata četa i bataljona, do pomoćnika komandanta 770. sbbr Armije R BiH. Preživjeli pripadnici „Bunte“ na godišnjicu formiranja jedinice sjetit će se svojih poginulih saboraca posjetom mezarjima i učenjem Fatihe pred duše šehida.

Od 56 pripadnika „Bunte“, njih jedanaest su šehidi:

Fahrija Katkić Kata

Sead Softić Njoki

Abdulah Hadžić Helda

Mesud Ramljak Ćeso

Fahrudin Čajdo

Sabahudin Zahirović Sapko

Mulo Zahirović

Avdo Mustafica

Halid Hadžić

Samir Mustafica Mrtvi i

Kerim Muratbegović.

 

Ovaj tekst je nastojanje radija Donji Vakuf da slavni dani naše borbe protiv agresije ne padnu u zaborav i da  sjećanje na najbolje sinove Bosne i Hercegovine ne izblijedi.

Da nam se više nikada ne ponove dani s kraja aprila i početka maja 1992. Godina.

 

Zahvaljujemo Safetu Kršlaku, na ustupljenim informacijama i podacima koje smo koristili sa pisanje ovog članka.