U Travniku održana 77.sjednica Vlade SBK

0
280
vlada sbk

Na prijedlog Skupštine Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je usvojila prijedlog Programa utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2018. godinu za neprofitne organizacije, druge nivoe vlasti i fondove i pojedince.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer – za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume“, utvrđenih Budžetom SBK za 2018. godinu, sredstva za realizaciju ove odluke iznose 196.165,45 KM.

– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozivije „Transfer – projektima i aktivnostima na promociji šuma i šumarstva posvećenih obilježavanju Međunarodnog dana šuma“, sredstva za realizaciju ove odluke iznose 20.000,00 KM.

Na prijedlog Kantonalne direkcije za ceste, Vlada SBK je usvojila Godišnji plan i Program projektovanja, rekonstrukcije i sanacije regionalnih puteva na području Srednjobosanskog kantona u 2018. godini.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o utrošku sredstava za saniranje kvara na centralnom grijanju u S.Š. „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 5.791,50 KM, a sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez.

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za predškolsko obrazovanje u 2017. godini, odlukom se utvrđuje iznos od 9.399,00 KM za Razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Srednjobosanskom kantonu.

– Odluka o davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme (uspostava mrežnog video nadzora u gradovima SBK), odlukom se izdvaja iznos od 584.883,00 KM, sredstva će se doznačiti firmi „GUINEA“ d.o.o. Vitez.

– Odluka o davanju saglasnost pokretanje postupka direktnog sporazuma za sanaciju kuhinje i hodnika MUP-a u sjedištu, procijenjena vrijednost nabavke je 4.000,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dala saglasnost na Plan nabavke roba, usluga i radova u 2018. godini.

Usvojeni su i Izvještaji o realizaciji Zaključaka Vlade SBK i Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u februaru 2018. godine.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Godišnji plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2018. godini.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela Odluku o određivanju iznosa naknade za topli obrok za I kvartal 2018. godine, iznos naknade za sve budžetske korisnike za I. Kvartal 2018. godine iznosit će 8,68 KM.