U toku su VIRTUALNI DANI OTVORENIH VRATA Sveučilišta/Univerziteta ”VITEZ”

0
18

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ“ u Travniku, u periodu od 7. do 10. juna 2021. godine, organizuje Virtualne dane otvorenih vrata.

 online prezentacije fakulteta putem Google Meets platforme
 pitanja & odgovori
 7. 6. 2021., od 11 do 14 sati
 FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
 8. 6. 2021., od 11 do 14 sati
 FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE
 9. 6. 2021., od 11 do 14 sati
 FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
 10. 6. 2021., od 11 do 14 sati
 PRAVNI FAKULTET
travnicki.info