U četvrtak, 04. avgusta sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
37

Tridesettreća sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf održat će se u četvrtak, 04. avgusta 2016. godine, s početkom u 17 sati u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.    Nacrt Zakona o pravobranilaštvu

2.    Nacrt Prostornog plana Općine Donji Vakuf za period 2014. – 2034. godina

3.    Nacrt Odluke o provođenju Prostornog plana Općine Donji Vakuf

4.    program obilježavanja 14. septembra – Dana općine Donji Vakuf

5.    Odluka o dodjeli priznanja

6.    Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Donjem Vakufu

7.    Odluku o određivanju mjesta za mirna okupljanja

8.    Odluka o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene

9.    Rješenje o poništavanju Rješenja kojim je Uslužno – trgovačkom društvu „GUMA-co“ d.o.o. Bugojno i Trgovačkom društvu „IMB Komerc“ d.o.o. Bugojno doo Bugojno dodijeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište državnog vlasništva

10. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Bugojno za period od 01. 01. do 31.12.2015.

11. Izvještaj o radu i poslovanju JU Apoteka Donji Vakuf u 2015. god.

12. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period 01.01. do 31.3.2016.

13. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za period januar – juni 2016.god.

14. Informacija o stanju korisnika socijalne zaštite s posebnim osvrtom  na stara, bolesna i invalidna lica

15. Obavještenje Nadzornog odbora JKUP“Čistoća“ d.o.o. Donji Vakuf o razrješenju dužnosti v.v.direktora

16. Pismo namjere Društva za proizvodnju, promet , trgovinu i usluge ESOF d.o.o. Donji Vakuf za izgradnju poslovno – stambenog objekta sa prijedlogom Zaključka

17. Informacija o aktivnostima vezanim za izgradnju Centra za reciklažu komunalnog otpada sa prijedlogom Zaključka