Treća osnovna škola Oborci: Obavijest o ljekarskom pregledu i upisu prvačića

0
149

Iz Treće osnovne škole Oborci obavještavaju roditelje djece, dorasle za upis u školu, te roditelji djece koja nisu upisana u prošloj školskoj godini, da će se ljekarski pregled za školske obveznike obaviti u Domu zdravlja Donji Vakuf u ponedjeljak 09. aprila 2018.godine u vremenu od 8 do 15 sati.

Obavezno sa sobom ponijeti:

– Zdravstvenu knjižicu

– Karton vakcinacije

– Drugu medicinsku dokumentaciju ukoliko je dijete posjeduje.

Upisi prvačića u Treću osnovnu školu Oborci, vršit će se u srijedu 11.aprila 2018.godine u vremenu od 11 sati.

Obavezno sa sobom ponijeti:

– Izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim matičnim brojem

– Ljekarsku potvrdu o sposobnosti djeteta za upis u školu