Sjednica Vlade SBK zakazana za četvrtak

0
106

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

VLADA  SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

 

Travnik, 29.11.2021.

 

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 2.12.2021.godine,                                 u 9 sati

Za sjednicu predlažem

                                                  

                                               DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 104. redovne i zapisnik sa 44. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
 2. Mišljenje na Nacrt zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 3. Finansijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB za 2022.godinu – Zavod za zdravstveno osiguranje
 4. a) Odluka o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK/KSB za 2022.godinu
 5. Finansijski plan Agencije za privatizaciju SBK/KSB za 2022.godinu – Agencija za privatizaciju
 6. a) Odluka o izvršenju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju SBK/KSB za 2022.godinu
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju šume i šumskog zemljišta – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Ministarstvo finansija
 9. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša te razvojnih projekata za 2021.godinu – Ministarstvo privrede
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju relacije za prijevoz učenika OŠ „Novi Travnik“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za subvensioniranje troškova prijevoza učenika – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za finansiranje visokog školstva i stipendiranje studenata – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 13. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine
 14. a) za nabavku uredske vješalice
 15. b) za nabavku fiksnog telefona
 16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku baterija za digitalne ručne radio stanice DP4601 – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku LPR kamera i LPR nadzora na lokaciji Luka – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 18. a) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku LPR kamera i LPR nadzora na lokaciji Luka
 19. Saglasnost za potpisivanje ugovora sa studenskim centrima za akademsku 2021/2022.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 20. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za izvođenje radova u prostorijama OŠ „Edhem Mulabdić“ Opara – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 21. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 22. Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 23. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 24. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
 25. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za poslove nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji krova zgrade CI Kiseljak – Ministarstvo privrede
 26. Informacija o zahtjevu štamparije Fojnica za odgodu provođenja izvršenja Rješenja Ureda za razmatranje žalbi , broj JN2-03-07-1-2199-9-21 – Ured za javno nabavke
 27. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2021.godine – Stručna služba Vlade
 28. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 29. b) Ministarstvo privrede
 30. c) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 31. d) Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 32. e) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 33. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu decembar 2021.godine – Stručna služba Vlade
 34. a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
 35. b) Ministarstvo privrede
 36. Razrješenja i imenovanja
 37. a) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku i ugradnju peći za grijanje u PS Jajce – Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

 PREMIJER KANTONA

Tahir Lendo, dipl.ing.

Dostavljeno:

– svim članovima Vlade

– Uredu za zakonodavstvo

– Zavodu za zdravstveno osiguranje

– Agenciji za privatizaciju

– Saboru Kantona

– Uredu za javne nabavke