Zima bi ove godine trebala biti hladnija

0
77

U poređenju sa istim razdobljem prošle godine, predstojeća zima trebala bi biti nešto hladnija

Na temelju rezultata dinamičkih i statističkih modela od strane (MedCOF-a17) i (SEECof-a 26), kao i produkata FHMZ, tempratura zraka tokom zime (1. decembar 2021. – 28. februar 2022.) bi prema većini modela u većem dijelu Bosne, trebala biti u granicama ili iznad normale u odnosu na prosječnu zimu za period (1981.-2010. godine). Na području Hercegovine prema istim modelima predstojeća zima bi trebala biti iznad normale, prognoziraju iz Federalne hidrometeorološke službe.

Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je od 40 % za područje Bosne i do oko 50 % za južna područja naše zemlje.

U poređenju sa istim razdobljem prošle godine, predstojeća zima trebala bi biti nešto hladnija.

Očekivani broj mraznih dana (minimalna temperatura zraka < 0,0 °C) u Bosni tokom zime (2021.-2022.) je do 58, a na području južne Hercegovine prognozira se do 14 mraznih dana.

Prema prognostičkim modelima za prostor Bosne i Hercegovine ali i šire regije, vjerovatnoće za sva tri scenarija (ispod, u granicama ili iznad prosjeka) su podjednake. Naime modeli ne daju pouzdaniji scenario za prognozu količine padavina.

Raspored padavina tokom zime bit će neujednačen. Tokom prognoziranog razdoblja nisu isključena duža razdoblja bez padavina ali i kraća razdoblja sa većom količinom padavina. Napominjemo da se ne može ni precizirati vrsta padavina za pojedine dijelove godine.

Prognoza padavina u odnosu na prognozu temperature zraka, na dugo vremensko razdoblje je manje pouzdana. S tim u vezi prognoze padavina na duga vremenska razdoblja treba uzeti s većom dozom rezerve, pošašnjavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Fokus.ba