SDA i SBB iniciraju sastanak političkih stranaka koje učestvuju u radu Općinskog vijeća

0
56

Predsjednik OO SDA Donji Vakuf Azrudin Đulović u  saradnji  sa Koalicijonim partnerom SBB Donji Vakuf na čelu  sa predsjednikom  Mehrudinom Švagom planira zajednički  sastanak sa predsjednicima svih političkih stranaka koje čine općinsko  vijeće, kao i  zastupnicima  u Kantonalnoj i  Federalnoj vladi  i načelnikom općine Husom Sušićem. Sastanak ce se održati 09.03.2017. godine sa početkom u 13 i 30 sati u prostorijama Općine Donji Vakuf. 

TEMA:

1.         Izgradanj brze ceste Lašva-Jajce

2.         Izgradnja tunela kroz Komar

3.         Zaštita otkupne cijene  za proizvodnju  maline i poticaj za istu

4.         Zauzimanje  stava  po pitanju plana izgradnje Termoelektrane na Kopčiću – Bugojno

5.         Izgradnja plinovoda i gasifikacija općine

6.         Ostala pitanja

 

Obrazloženje:

 

Vrijeme je da i  mi  građani  Donjeg Vakufa se nešto pitamo oko   izgradnja važnijih projekata  a koji  se tiču  naše  općine. Ne smijemo    dozvolite  da brza cesta bude odmaknuta  od općine Donji Vakuf. Od važnog interesa za općinu Donji Vakuf je bolja povezanost sa Travnikom, a koja bi se postigla izgradnjom tunela korz Komar i zaobišao prevoj „Komar“. Kada je u pitanju izgradnja Termolektrane  mi  ne smijemo  da dozvolimo  da se naš zrak koji  udišemo kontaminira. Ukoliko dođe do izgradnje termoelektrane biće ugroženo cjelokupno područje uskopske doline od Donjeg do Gornjeg Vakufa, što će izazvati negativne posljedice u više aspkata. Prije svega biće ugroženo zdravlje ljudi i njihova životna sredina. Također, ovaj projekt će ugroziti poljoprivrednu proizvodnju na cijelom području uskopske doline. Sve ovo navedeno je razlog da mi politički predstavnici građana Donjeg Vakufa, zajedno sa našim sugrađanima, moramo zauzeti zajednički stav o svim bitnim pitanjima za život na ovim prostoarima. Te da ne dozvolimo da projekti koji utiču na ekonomsko stanje i zaštitu životne sredine određuju ljudi koji ne žive na području naše općine.

U Donjem  Vakufu

Dana:07.03.2017.godine                                                                predjsednik:

 

                                                                                                        Azrudin Đulović