Redakciju Radija Donji Vakuf, posjetio predsjedavajući Općinskog vijeća, Naser Rujanac, povodom Svjetskog dana slobode medija

0
64

Danas se u svijetu obilježava Svjetski dan slobode medija. Javni servisi su, zbog neriješenog finansiranja, gotovo pred gašenjem.Evropski parlament upozorio je uz Svjetski dan medija da je upravo nezavistan i slobodan rad javnih servisa ogledalo slobode medija u jednoj državi.Današnji dan slavi osnovne principe slobode medija u svijetu Svjetski dan slobode medija, 3. maj, dan je kada se slave osnovni principi slobode medija, kada se osvrće na slobodu medija u svijetu, na zaštitu nezavisnosti medija i odaje počast novinarima koji su izgubili život radeći svoj posao.

Prilikom današnje posjete, novinarima Radija Donji Vakuf, predsjedavajući Općinskog vijeća Naser Rujanac je istako “Prioritet je osigurati slobodu medija, te obezbjediti  uslove za nezavisnot istih. Nezavisni mediji garantiraju dobru vladavinu u mladim, kao i u starijim demokratskim društvima jer oni osiguravaju  transparentnost, odgovornost i vladavinu prava.”

Odbrana slobode medija jedan je od prioriteta svake demokratske države, ističe se u tekstovima koji govore o današnjem “prazniku” medija i medijskih radnika.

Zaštitu novinara i borbu protiv nekažnjavanja utvrdila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda odlukom u novembru 2013. godine. Tom odlukom pozvane su zemlje da spriječe nasilje protiv novinara, da suzbijaju nekažnjavanje počinitelja i da doprinose razvijanju slobodnog i sigurnog okvira za rad novinara.