Radovi na proširenju mreže vodosnabdijevanja u naselju Krivače

0
55
Zbog radova na proširenju mreže vodosnabdijevanja u naselju Krivače, mještani naselja Rahmani i Barice će danas bit bez snabdijevanja vodom.
Nakon okončanja radova u toku dana na uspostavljanju nove mrežne linije, vodosnabdijevanje će bit uspostavljeno i normalizovano.
Vaše JKP Gradina.