PS Donji Vakuf: Raspored radarskih kontrola

0
282

 

 

 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Mehurići (škola)
  11:00 do 13:00 sati Guča Gora
  17:00 do 18:30 sati Kalibunar
  20:00 do 21:30 sati Šehida

 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS KISELJAK

  16:30 do 17:30 sati Bilalovac
  18:00 do 19:30 sati Dugo Polje
  20:30 do 21:30 sati Gromiljak
  22:00 do 23:15 sati Višnjica Polje

 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS BUSOVAČA

  11:00 do 12:30 sati Bukovci (mjesto Džafe)
  12:30 do 14:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  15:00 do 16:30 sati Kaonik (stari most)
  16:30 do 18:00 sati Kaćuni (lokalna cesta prema Silosu)

 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS JAJCE

  16:30 do 18:00 sati M-5 Marjanovići
  18:15 do 19:45 sati M-5 Mračaj
  20:15 do 21:45 sati M-16 Zastinje
  22:00 do 23:00 sati M-5 Skela

 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:30 do 09:00 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:30 sati Krupa
  17:00 do 18:30 sati Ploča
  22:30 do 00:00 sati Duratbegović Dolac

 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. –PS DONJI VAKUF

  07:30 do 08:30 sati Titova
  09:30 do 10:30 sati 770 Slbbr.
  13:00 do 14:00 sati Prusac
  16:45 do 17:45 sati Babin Potok

 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati ulica Sultan Ahmeda
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  15:00 do 16:30 sati ulica 397.M.brigade
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS FOJNICA

  15:30 do 17:30 sati Nadbare
  18:00 do 20:00 sati ulica Bosanska
  20:30 do 22:30 sati Ostružnica Polje

 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati M-5 Bila
  09:00 do 11:00 sati lokalna cesta, Kruščica
  12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića
  13:00 do 14:00 sati M-5 Bila

 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2023. -PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati M-16.4 Bučići
  11:00 do 12:30 sati R-439 Rastovci
  13:00 do 14:30 sati M-16.4 V.Dom