Prvi dan oktobra u znaku zasjedanja Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
38

Dvadesetšesta sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf održat će se u četvrtak, 01. oktobra 2015. godine, s početkom rada u 16 sati.

Dnevnim redom predviđeno je:

1.    Odluka o utvrđivanju javnog interesa

2.    Odluka o davanju pod zakup poljoprivrednog zemljišta

3.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period 01.01. – 30. 6. 2015.god.

4.    Informacija o stanju obrta na području općine Donji Vakuf za 2014. godinu

5.    Informacija o stanju putne infrastrukture

6.    Informacija o ostvarivanju prava korisnika boraca, ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca u 2014. godini i u prvih 9 mjeseci 2015. godine

 

7.    Utvrđivanje  prijedloga kandidata za člana školskog odbora