Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save obišli gradilišta u Srednjobosanskom kantonu

0
88

Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save (AVP Sava) obišli su gradilišta u Srednjobosanskom kantonu. S čelnicima lokalnih zajednica razgovarano je o projektima čija je realizacija u toku, ali i novim aktivnostima.

AVP Sava je u Srednjobosanskom kantonu uložila višemilionska sredstva, prije svega za uređenje korita Vrbasa. Brojni projekti realizirani su na području Općine Bugojno, a tokom sastanka s predstavnicima ove lokalne zajednice iskazano je obostrano zadovoljstvo urađenim.

Zbog nedostatka finansijskih sredstava, regulacija se izvodi u fazama, s ciljem povećanja proticajnog profila rijeke i zaštite naselja od velikih voda. U toku su radovi na dionici dužine 16 kilometara. Riječ je o projektu vrijednom 3.360.000 KM. Od 2017. do 2019. godine izdvojeno je 600.000 KM, a UNDP je s 200.000 KM podržao radove na jednoj dionici. Uređenje korita Vrbasa u ovoj godini finansirano je sa više od 250.000 KM.- Oglašavanje –

Kandidirat ćemo projekte i za narednu godinu. Danas razmišljamo o uređenju staza i šetnica uz rijeku jer su stvoreni uvjeti za značajniji razvoj turizma- najavljuje načelnik Općine Bugojno Hasan Ajkunić i dodaje da je dosadašnjom regulacijom korita Vrbasa spriječena višemilionska šteta.

Načelnik Općine Donji Vakuf Huso Sušić ističe da su u toku radovi i u Donjem Vakufu.

U prethodnom periodu uređeno je korito od Klepića potoka do mosta za Bugojno, dužine 600 metara. Nastavljeni su radovi nizvodno od ove dionice. Za regulaciju desne obale Vrbasa odobreno je 100.000 KM. Dodatna sredstva bit će izdvojena za zaštitu putne komunikacije. Uporedo sa izgradnjom gradske obilaznice, planirani su radovi i na lijevoj obali Vrbasa – kazao je Sušić.

S načelnicima općina Bugojno i Donji Vakuf razgovarano je i o redovnom izmirenju posebnih vodnih naknada. Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić najavio je nastavak ulaganja u zaštitu vodotoka u Srednjobosanskom kantonu.-

Riječ je o općinama koje ispoštuju dogovoreno vrijeme za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, što je uvjet za neometanu regulaciju vodotoka – dodaje Delić.

 

Agencija za vodno područje rijeke Save uložila je značajna sredstva i u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje. Riječ je o 1.700.000 KM. Od 2010. uređeno je 2.050 metara korita Vrbasa na dionici od visećeg, do mosta za naselje Vrse. U ovoj godini uloženo je 300.000 KM za radove dužine 200 metara. Značajna su dosadašnja ulaganja i u Jajcu. Sanirana je obala na malim Plivskim jezerima i desna obala Vrbasa u industrijskoj zoni, saopćeno je iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

izvor: dolinalasve.info