Potpisani ugovori sa DVD“Stari Vitez” Vitez i Udruženjem “SNAGA” Novi Travnik

0
130
Ministar privrede u Vladi Srednjobosanskog kantona Nisvet Hrnjić danas je potpisao dva Ugovora o implementaciji odobrenih sredstava sa predstavnicima Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Stari Vitez” Vitez i Udruženja “SNAGA” Novi Travnik.
Rukovodilac Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Stari Vitez” Vitez Muharem Čupina potpisao je ugovor u vrijednosti od 5.000,00 KM za sufinansiranje projekta “Izgradnja vatrogasne garaže u sklopu vatrogasnog doma u Starom Vitezu”.
Ugovor sa Ministarstvom privrede Srednjobosanskog kantona potpisao je i predsjednik Udruženja “SNAGA” Senad Zahirović za sufinansiranje projekta “Čišćenje korita kod Osnovne škole “Safvet-beg Bašagić” u Novom Travniku i Osnovne škole “Musa Ćazim Čatić” u Trenici. Za realizaciju predmetnog projekta restorno ministarstvo odobrilo je finansijska sredstva u iznosu od 3.000,00 KM.
Sredstva za realizaciju ovih projekata osigurana su na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije “Tekući i drugi tekući rashodi – tekući transferi neprofitnim organizacijama – sufinansiranje projekata zaštite i unapređenja okoliša.
izvor: fb /  Ministartsvo privrede SBK