Općinsko vijeće Donji Vakuf zasjeda danas

Posljednjeg aprilskog dana, predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf, Muhamed Hodžić, sazvao je 31. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Donji Vakuf, sa početkom rada od 16 sati.

Kolegij Vijeća je za ovu sjednicu pripremio i predložio 8 tačaka Dnevnog reda.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf, za period 01.01. do 31.12.2023. godine; Izvještaj o korištenju budžetske ( tekuće) rezerve za prošlu godinu.

Pred vijećnicima na ovoj sjednici načiće se i Izvještaj o radu JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, te Program rada pomenute ustanove za 2024. godinu.

Dnevni red ove sjednice čine i Izvještaji o radu i poslovanju JU Apoteka Donji Vakuf ; JU Dječiji vrtić, kao i Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Donji Vakuf; Informacija o Programu rada Općinskog vijeća za prva tri mjeseca 2024. godine.

Na samom kraju ovomjesečnog zasjedanja Općinskog vijeća je i Konačna rang lista studenata aplikanata akademske 2023/24 godine. 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print