Održana 27.sjednica Općinskog vijeća: Osiguran novac za jednokratnu pomoć porodiljama

0
62

Na  27. sjednici Općinskog vijeća Donji Vakuf, koja je održana u petak jednoglasnom odlukom vijećnici su u okviru Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine za 2015. godinu uvrstili amandman SBB-a Donji Vakuf kojim su osigurani novci za jednokratnu pomoć porodiljama sa područja ove općine.

Ova inicijativa upućena je još u aprilu ove godine, te je amandman usvojen nakon duže rasprave. Zbog manjka novaca i kraja budžetske godine, sve porodilje iz 2015. godine dobit će po 100 KM, dok od 2016. godine sve porodilje će dobiti iznos od 200KM, i taj kontinuitet bi se trebao nastaviti i u narednim godinama.

Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Muhamed Sijamija naglasio je da će u Nacrtu za narednu budžetsku godinu biti isplanirana posebna stavka u općinkom budžetu za subvenciju porodilja u iznosu od 200 KM.

 

Pored ove tačke, na održanoj sjednici, vjećnici su sa jednim suzdržanim glasom usvojili ovaj amandman i prijedlog općinske službe, te na koncu i usvojili Odluku o izmjenama  i dopunama Budžeta općine Donji Vakuf za 2015. godinu.  Sa jednim suzdržanim glasom a ostalim za, vijećnici su usvojili Nacrt Budžeta općine Donji vakuf za 2016, te Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta oćine Donji Vakuf za 2016. godinu. Pred vjećnicima, na posljednjoj sjednici vijeća,. našao se i lokalni akcioni plan za uključenje Roma u općini Donji Vakuf u periodu 2016. – 2020., koji je usvojen jednoglasno. Bez diskusije i rasprave usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Donji Vakuf za devet mjeseci tekuće godine, Informacija o realizaciji programa rada općinskog vijeća za period juli-septembar 2015., te Informacija o uslovima rada, aktuelnoj problematici, upisu učenika u prvi razered u školskoj 2015. – 2016. godini kao i uspjehu i vladanju učenika u školskoj 2014. – 2015. godini.