Održana 25.redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
206

U zgradi Općine Donji Vakuf danas je održana 25.redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf, na kojoj su vijećnici jednoglasno podržali predloženi dnevni red

Prijedlog Urbanističkog plana općine Donji Vakuf za period 2017.-2027.godine, Odluka o osnivanju Zajedničkog općinskog pravobranilaštva, Odluka o utvrđivanju javnog interesa, te Odluka o gubitku statusa javnog ddobra u općoj upotrebi usvojeni su jednoglasno.

Općinski vijećnici primili su k znanju Informaciju o stanju korisnika socijalne zaštite sa posebnim osvrtom na stara, bolesna i invalidna lica kao i Informaciju o stanju u oblasti privrede i obrta na području općine Donji Vakuf.

Na današnjoj redovnoj sjednici, općinski vijećnili dali su saglasnost na akt JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf kojim se traži saglasnost na proširenje djelatnosti javne ustanove.