Nove statističke brojke o zaposlenim osobama u Federaciji / U SBK više od 51 hiljade zaposlenih

0
20

Broj zaposlenih osoba u Federaciji BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 22.02.2021.godine iznosio je 518.382 i u odnosu na  15.02.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 518.185 veći je za 197.

Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a). Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 22.02.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

KANTON/RS/BD Tekuće stanje na dan 22.02.2021. Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD  u ukupnom broju zaposlenika
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca
Kanton Sarajevo 139.604 158.377 26,93
Tuzlanski kanton 100.936 98.114 19,47
Zeničko-dobojski kanton 85.542 80.846 16,50
Hercegovačko-neretvanski kanton 51.534 51.722 9,94
Srednjobosanski kanton 51.225 49.309 9,88
Unsko-sanski kanton 36.834 36.137 7,11
Zapadnohercegovački  kanton 20.554 20.158 3,97
Kanton 10 11.126 10.877 2,15
Bosansko-podrinjski kanton 7.332 6.782 1,41
Republika Srpska 7.247 1,40
Posavski kanton 5.655 6.245 1,09
Brčko distrikt 793 0,15
UKUPNO: 518.382 518.567 100

 

Broj zaposlenih na dan 22.02.2021. godine po općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/zaposleni_za_WEB_na_dan_22_02_2021.pdf

Porezna uprava Federacije BiH