Najavljene radarske kontrole na području Gornjovrbaske regije

0
155

Najavljene radarske kontrole za 11. 09. 2018. godine

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (Interex)

10:00 do 11:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

 

PS DONJI VAKUF

09:30 do 11:30 sati 14.septembar

12:00 do 14:00 sati Torlakovac

 

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

09:00 do 10:00 sati Violjice (Gaj, kod PTT-a)

11:30 do 12:30 sati Duratbegović Dolac

18:30 do 19:30 sati Dražev Dolac

20:30 do 21:30 sati ulica Vrbaska (BP Eso Petrol)