Na području Općine Donji Vakuf za danas najavljene četiri radarske kontrole

0
152

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. – PS DONJI VAKUF

09:15 do 10:15 sati Oborci
11:15 do 12:15 sati 770 Slbbr
18:00 do 19:00 sati Rujanci
20:45 do 21:00 sati Komar

Stacionarni radari

M-16.4 Bristovi
M-5 Jajce (Donje Pijavice)
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
M-5 Vitez (kod Impregnacije)
M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
M-5.1 M-5.1 Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
M-5 Busovača
M-16.2 Vrbanja

Nestacionarni radari

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023 –

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Kanare
12:00 do 14:00 sati Donje Putićevo
16:30 do 18:30 sati Ciglana
20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

PS KISELJAK

08:30 do 10:30 sati Lug
11:00 do 13:00 sati Jehovac
13:30 do 15:30 sati Gromiljak

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

PS BUSOVAČA

18:00 do 19:00 sati Kaćuni
19:00 do 20:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
21:00 do 22:00 sati Grablje
22:00 do 23:30 sati Tisovačka
23:30 do 01:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod auto lakirera Dejo)

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

01:00 do 02:00 sati ulica Vrbaska
08:00 do 09:30 sati ulica Vrbaska
15:00 do 16:30 sati Pajić polje
20:00 do 21:30 sati ulica Gradska

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

PS DONJI VAKUF

09:15 do 10:15 sati Oborci
11:15 do 12:15 sati 770 Slbbr
18:00 do 19:00 sati Rujanci
20:45 do 21:00 sati Komar

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

PS BUGOJNO

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Ekonomija
13:00 do 14:30 sati ulica Slobode (GUMA)
15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH
17:00 do 18:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf, Vrbanja

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

PS FOJNICA

08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
10:30 do 12:30 sati Gojevići
12:40 do 14:40 sati Nadbare

Najavljene radarske kontrole za 17. 09. 2023. –

PS VITEZ

09:00 do 11:00 sati M-5 Ahmići
11:00 do 13:00 sati ul.Lašvanska
14:00 do 15:00 sati ul. Stjepana Radića
15:00 do 16:00 sati M-5 Šantići