LD “Semešnica” Donji Vakuf: Intenzivirano hranjenje divljači

0
519

Članovi LD „Semešnica“ Donji Vakuf u ovim hladnim i sniježnim danima  intenzivirali su  brigu i hranjenje divljači.  Zahvaljujući ovim aktivnostima neophodne količine hrane, posebno sijena, iznesene su na područje Dekala, Junuzovca, Stolovaša i Ljuše .

Prema riječima Naima Pičara, predsjednika LD”Semešnica” Donji Vakuf u svakodnevnim aktivnostima iznose se so, kukuruz i ostala zrnasta hrana, a u ovim hladnim danima intenzivirali smo iznošenje sijena.” Pokušat ćemo u toku dana za zajedno sa donjovakufskom Šumarijom organizirati izlazak na najnepristupačnija mjesta.”- ističe Pičar.

Na  navedenim područjima visina sniježnog pokrivača je prelazi  pola metra. Najavljeni porast  temperature zraka već u danima vikenda  i topljenje snijega  mogu prouzrokovati povećano stradanje srneće divljači  od strane vukova.