Konstitutivni sastanak Multidisciplinarnog tima Donji vakuf održat će se u četvrtak, 15. juna u zgradi Općine Donji Vakuf

0
66

JU „Centar za socijalni rad Donji Vakuf“ je u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici        F BiH, Protokola o postupanju u slučaju nasilja u porodici na teritoriji Općine Donji Vakuf, Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za period 2013-2017 godine, formirao „Multidisciplinarni tim za pruženje odgovarajućih vidova zaštite i tretmana djece žrtava nasilja u porodici, prosjačenja i rad sa osobama koje su počinile nasilje. S tim u vezi u četvrtak, 15. juna 2017. godine u Velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf, sa početkom rada od 14 sati održat će se konstitutivni sastanak Multidisciplinarnog tima.

Na Dnevnom redu načiće se Informacija o relevantnim propisima, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, protokol o postupanju u slučaju nasilja u porodici na teritoriji općine Donji Vakuf, kao i smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom, te dogvor o radu Multidisciplinarnog tima Donji vakuf za naredni period.Pored Centra za socijalni rad Donji Vakuf u gore pomenuti tim bit će uključeni predstavnici iz Doma zdravlja Donji Vakuf, Centra za mentalno zdravlje Bugojno,Mješovite srednje škole Donji Vakuf, Prve osnove škole Donji Vakuf, Treće osnovne škole Oborci  i Četvrte osnovne škole Torlakovac, Udruženja žena „Anima“ Donji Vakuf, te predstavnici Radija Donji Vakuf.