Književnik Šemso Bećar posjetio donjovakufsku Gradsku biblioteku

0
42
Danas je Gradsku biblioteku JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf posjetio književnik Šemso Bećar. Bećar je savremeni pisac historijskih romana bošnjačko – muslimanske provencijencije. Rođen je u Bećarima, općina Sokolac. Srednje i visoko obrazovanje stekao je u Sarajevu i na Šumarskom fakultetu stekao zvanje magistra šumarskih nauka. Prvu knjgu „Hasan – beg sa Glasinca“ objavio je u zrelim godinama života, 2000. Godine. U drugom romanu „Tragom Sokola“ pisac traži svoje korjene, u liku pradjeda Soko – bega. U trećem romanu glavni lik je nesuđena ljubav prve bošnjačke pjesnikinje, Umihane Čuvidine, vitez Ahmed Alemdar Čamdži Mujo. U posljednjih deset godina , Šemso Bećar napisao je i objavio djela: „Ive Andrića smrt“ , „Ime joj je Kanita“, „Titova majka Marija“, „Tito je bio tagut“ i zbirku pjesama „ Za tebe majko pišem “.