Ekološka udruženja u BiH zaustavile gradnju hidroelektrane koja bi ugrozila Drinu i Taru

0
16

Ekološka udruga “Koalicija za zaštitu rijeka u BiH” objavila je u četvrtak kako je uspjela ishoditi poništenje okolišne dozvole za gradnju hidroelektrane na rijeci Drini za koju su procijenili da bi ugrozila ne samo tu rijeku nego i kanjon Tare u Crnoj Gori koji je upisan na UNESCO-ov popis zaštićene svjetske prirodne baštine.
Okružni sud u Banjoj Luci je temeljem žalbe koju je uložio Aarhus centar BiH, koji je dio koalicije, poništio okolišnu dozvolu što ju je prošle godine izdalo Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i okoliša Republike Srpske. Sud je utvrdio kako okolišna dozvola nije izdana prema proceduri.
Nina Kreševljaković, predstavnica Aarhaus centra BiH, podsjetila je kako je okolišna dozvola izdana nezakonito jer nisu provedene javne rasprave sukladno Aarhuškoj i ESPOO konvenciji koje jamče pravo na pristup svim relevatnim informacijama bitnim za zaštitu okoliša a sve primjedbe koje su na projekt hidroelektrane “Buk Bijela” dostavile nevladine udruge vlasti su ignorirale.
U najnovijoj verziji projekta hidroelektrane “Buk Bijela“ u studiji procjene utjecaja na životnu sredinu tvrdi se da utjecaja na rijeku Taru neće biti, no iz Aaarhus centra BiH tvrde kako za to nisu ponuđeni nikakvi dokazi. Iako bi se hidroelektrana gradila na Drini neizbježan bi bio utjecaj i na rijeku Taru koja je njena najvažnija pritoka a uz to bi akumulacijsko jezero doseglo crnogorsku granicu. Projekt kojega forsira vlada Republike Srpske problematičan je jer ima izravni utjecaj na drugu državu a parlament Crne Gore je još 2004. godine donio deklaraciju o zaštiti rijeke Tare.
Tim se dokumentom “trajno zabranjuju bilo kakvi zahvati ili radovi u kanjonu ove rijeke pod zaštitom UNESCO-a”.
Crna Gora time je odustala od projekta koji je planiran još 70-ih godina prošlog stoljeća u bivšoj Jugoslaviji no vlasti u RS-u i dalje inzistiraju na njegovoj realizaciji što izravno dovodi u pitanje opstanak Drine kao najznačajnijeg staništa ugrožene riblje vrste mladice koja obitava samo u nekim od najčistijih rijeka dunavskog sliva u jugoistočnoj Evropi. Sliv Drine uz to je je područje raftinga i ribolova pa bi izgradnjom bilo kakve brane na ovoj rijeci kvaliteta vode, biodiverzitet i razvoj turizma bili bi uveliko ugroženi.
Izradnju “Buk Bijele“, snage 93 megavata, snažno zagovara Elektroprivreda RS-a a memorandum o izgradnji potpisali su u srpnju 2017. godine s kineskom državnom tvrtkom AVIC-ENG uz pretpostavku da izgradnu financira kineska državna Uvozno-izvozna banka (EXIM).
Iz “Koalicije za zaštitu rijeka BiH” najavili su kako će nastaviti osporavati planove za najavljenu izgradnju preko 300 novih hidroelektrana u BiH jer drže kako bi nemilosrdna eksploatacija vodnih resursa imala dramatične posljedice po okoliš.