Donacija 21 aparata za anesteziju

0
50

Savez BiH udruženja u Švedskoj – Integrium u saradnji sa Crvenim križem Federacije BiH obezbjedio je donaciju 21-og aparata za anesteziju koje će dodijeliti javnim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH. Ustanove koje su iskazale potrebu za ovom vrstom medicinske opreme su: Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, JZU Opća bolnica Sanski Most, JZU Dom zdravlja Jajce, JU Bolnica Travnik, JU Opća bolnica Bugojno, JU Kantonalna bolnica Zenica, Univerzitetski klinički centar Tuzla, JZU Kantonalna bolnica Goražde i JU Opšta bolnica Konjic.

 Nakon završenog transporta i carinskih procedura aparati su distribuirani na odredišta.  Za danas je zakazana zvanična primopredaja donacija u Travniku (09,00 h JU Bolnica Travnik),u Bugojnu (12,00 h u Općoj bolnici Bugojno) i Jajcu (15,30 h u Domu zdravlja Jajce), gdje će biti prisutan generalni sekretar Crvenog križa FBiH, predstavnici donatora i predstavnici JZU.