Cijena karte za Trebevićku žičaru podijelila i struku

0
134

Burne su reakcije u javnosti na radni prijedlog cijena za vožnju sarajevskom žičarom, čije je puštanje u rad najavljeno za 6. april, Dan Grada Sarajeva.

Cijena od 6 maraka za povratnu kartu koju bi plaćali državljani BiH i 20 maraka za turiste aktuelizovala je priču o poštivanju Zakona o zaštiti potrošača. Iz institucije ombudsamana za zaštitu potrošača kažu ovakva diferencirana stopa nije zakonita.

Prevoz žičarom je javna usluga, i kao takva i spada u usluge od opšteg interesa. Nadležni poručuju – svi potrošači moraju imati jednak tretman.

“Ukoliko davatelj usluge formira različite cijene usluge za vožnju sarajevskom žičarom za lokalno stanovništvo i strane državljane, takva praksa je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača. Takvom praksom se krši osnovni princip jednakosti u pristupu i tretmanu svih potrošača, kao i ostali principi na štetu potrošača. Time se potrošači dovode u neravnopravan i diskriminatorski položaj”, stav je ombudusmana.

Predlagači diferenciranih cijena kažu da nikoga ne diskriminiraju. Podsjećaju da su i zakonodavstvom EU, predviđeni izuzeci.

“Principijelni izuzetak je taj da ako je lokalna zajednica učestvovala u finansiranju ili u izgradnji ili djelimično finansira jedan javni objekat. Ukoliko imamo jedan javni servis, koji lokalno stanovništvo iz ekonomskih razloga ne bi moglo da koristi, bio bi nedostupan, tada upravitelji imaju mogućnost subvencioniranja cijena karata za lokalno stanovništvo”, kazao je Esad Tanović, direktor JP Sarajevo.

Bivši ministar u Vladi Kantona Sarajevo i turistički radnik Samer Rešidat nudi rješenje, uvođenje karata za više vožnji ili karata na godišnjem nivou.

“Smatram da cijene karata treba da se formiraju po zakonu a to je da svi imaju istu cijenu, dakle da je ona iskazana, a domaćem, odnosno stanovnicima Sarajeva i BiH treba da se omogući kupovina kojom bi oni ostvarili benefit. Naravno, taj benfit mogu ostvariti i stranci, ali idemo pretpostavkom da stranac neće sad kupiti godišnju kartu jer je on došao na 5 dana ovdje i neće se čitav dan vozati gore-dole. I ako se voza, ostvariće objekti gore na Trebeviću neki benefit”, kaže Samer Rešidat, bivši ministar u Vladi Kantona Sarajevo i turistički radnik.

Ekonomska isplativost projekta sarajevske žičare glavna je vodilja Gradskom vijeću, u čijoj je žičara nadležnosti.

”Ono što je intenca je da građani BiH, kroz loyalty klub imaju niže cijene karte, koja je negdje u cijeni najjeftinijih žičara u Evropi, a stranci, jer ne mogu imati loyaty kard plaćaju punu ekonomsku cijenu. I na osnovu toga mi bismo imali jednu ekonomsku isplativost”, smatra Igor Gavrić, predsjedavajući Gradskog vijeća grada Sarajeva.

U obnovu žičare dosada je uloženo 20 miliona maraka. 13 iz budžeta, a 7 miliona donatorskih sredstava.

izvor:N1