Zakazana sjednica Skupštine SBK -a

0
53

XII. sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan    2.6 .2020. godine

( utorak ), s početkom u  10,00 sati, u  prostorijama Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku V nivo. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

  1. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o koncesijama – skraćeni postupak.
  2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o rudarstvu- skraćeni postupak.
  3. Prijedlog  odluke o dopuni Odluke  o premiji -učešću  osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona.
  4. Nacrt zakona o novčanoj egzistencijalnoj naknadi.
  5. Nacrt zakona o javnim skijalištima u Srednjobosanskom kantonu.
  6. Izvještaj  o radu Vlade Srednjobosanskog kantona  za vrijeme  trajanja pandemije koronavirusa do 10.5.2020.godine.
  7. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.
  8. Očitovanje o federalnom Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
  9. Godišnji Izvještaj  o radu Kantonalni sud Novi Travnik za 2019.godinu.
  10. Izvješće institucija Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine o pravu na slobodu mirnog okupljanja.

 

 

Molim  prisustvo sjednici!

 

          PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

 

Josip Kvasina,  dipl. oec.