Za vrijeme pandemije broj slučajeva nasilja u porodici povećan za 300 posto

0
61

 

Od početka pandemije koronavirusa u KS-u je broj slučajeva nasilja u porodici u porastu. Socijalni radnici i psiholozi su dosta ranije upozoravali na to da će zbog teške ekonomske situacije, dužeg vremena koje će zajedno provoditi članovi porodice u kojima su narušeni odnosi doći do toga, ali sistem nije adekvatno, niti blagovremeno na to odgovorio. Posebnu težinu stvara činjenica da jedina Sigurna kuća u Sarajevu nije dobila podršku te nisu bili u stanju napraviti izolatorij i bili su primorani obustaviti novi prijem.

Nasilnici

Trenutno se u Sigurnoj kući nalaze 24 žrtve nasilja, od čega je 10 žena, sedmero djece i sedam djevojčica/djevojaka.
– Čekamo upute i preporuke Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS-a u vezi s prijemom novih korisnica. Vjerujemo da ćemo u najskorije vrijeme biti u prilici otvoriti vrata za žrtve nasilja u KS-u s obzirom na to da smo zabilježili porast broja poziva na SOS telefon za prijavu nasilja (033 222 000) za 300 posto u aprilu u odnosu na mart. Pozivi se odnose najčešće na prijavu psihofizičkog nasilja nad ženama. Ono što su nam u pozivima govorile je da su konstantno izložene psihološkom nasilju s obzirom na mjere zabrane kretanja, jer većinu vremena provode zajedno s nasilnicima, kaže Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica Sigurne kuće Fondacije lokalne demokratije.

Najveći problem za žrtve nasilja je nemogućnost napuštanja vlastitog doma, jer su s nasilnicima 24 sata, kaže Hodžić-Lemeš

Hodžić-Lemeš naglašava da su svi pozivi koje su zaprimili na SOS telefon, a koji su se odnosili na prijavu nasilja kompleksni, specifični te veoma teški i odnose se na psihološko i fizičko nasilje kojem su izložene ne samo žene već i njihova djeca i drugi članovi porodice koji su prinuđeni da borave 24 sata u istom prostoru.

Policija

– Sigurna kuća je nastavila s pružanjem pomoći putem SOS telefona za prijavu nasilja (033 222 000) gdje je pojačan rad i omogućena dodatna psihološka podrška u kriznim intervencijama. Omogućili smo građankama da nam se javljaju i putem e-maila psihološka.podrška@bih.net.ba. Također smo prilagodili dostupnost besplatne pravne pomoći putem telefona 033 570 560 i e-maila pravna.podrška@bih.net.ba. Nasilje se može prijaviti u nadležnoj policiji gdje će biti zaprimljena prijava i proveden postupak u skladu sa zakonskim mogućnostima, istakla je Hodžić-Lemeš.

Portal: Oslobođenje