Vlada FBiH produžila postupke finansijske konsolidacije Agrokomerca i BINAS-a

0
88

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH odobrila je i produženje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Binas d.d. Bugojno, koja ne može trajati duže od 31. decembra 2023.

Odobreni postupak obuhvata izmirenje dugovanja nastalih zaključno do 31. decembrom 2019. u ukupnom iznosu 12.032.962,52 KM, po osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, dugovanja prema zaposlenicima i dobavljačima, te za vodu, struju, plin i ostale komunalne usluge, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici donijela je Odluku o produženju postupka finansijske konsolidacije privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.

Tom odlukom odobreno je produženje postupka finansijske konsolidacije tog privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala. Postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31. decembra 2023.

Odobreni postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja ovog privrednog društva, nastalih zaključno do 31. decembra 2019., u ukupnom iznosu 77.968.991 KM, a na osnovu doprinosa za zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, poreza (s kamatama) isključujući porez na dodatnu vrijednost, isporučenu vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge, te dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge, kao i dugovanja prema zaposlenicima, a u skladu sa Elaboratom opravdanosti provođenja postupka finansijske konsolidacije od 13. decembra 2021.

Izmirenje tih dugovanja privredno društvo Agrokomerc d.d. Velika Kladuša izvršit će na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, ZZO Unsko-sanskog kantona, Federalnim zavodom za zapošljavanje, Službom za zapošljavanje USK, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima. Ta odluka će biti primjenjivana od 1. januara 2022.

Vlada je danas prihvatila i informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o realizaciji postupka finansijske konsolidacije Agokomerca za period od februara do jula 2021.

 

Faktor.ba