Večeras će u Donjem Vakufu biti aktivni noćni radari

0
770

PS DONJI VAKUF

07:30 do 08:30 sati Prusac

16:30 do 17:30 sati Rujanci

18:00 do 19:00 sati ulica Titova

19:30 do 20:30 sati Oborci

21:00 do 22:00 sati Torlakovac

 

Stacionarni radari

M-16.4 Bristovi

M-5 Jajce (Donje Pijavice)

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)

M-5 Vitez (kod Impregnacije)

M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni

M-5.1 M-5.1 Brnjaci

M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik

M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača

M-5 Busovača

M-16.2 Vrbanja

 

 

Nestacionarni radari

 

 

PS TRAVNIK

08:30 do 10:30 sati Turbe

12:00 do 14:00 sati Kanare

16:30 do 18:30 sati Erika Brandisa

20:00 do 21:30 sati Šehida

 

PS KREŠEVO

10:00 do 12:30 sati Alagići

16:00 do 18:30 sati Resnik

 

PS JAJCE

07:30 do 09:00 sati M-5 Mile

09:15 do 10:45 sati M-5 Mračaj

11:15 do 12:45 sati M-5 Bravnice

13:00 do 14:00 sati M-5 Skela

 

PS GORNJI VAKUF

01:00 do 02:30 sati Duratbegović Dolac

07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska

12:00 do 13:30 sati ulica Bistrička cesta

17:00 do 18:30 sati Dražev Dolac

 

 

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)

11:00 do 12:30 sati ulica Slobode (GUMA)

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

15:00 do 16:30 sati regionalni put Bugojno-Prusac, Ždralovići

 

PS FOJNICA

16:00 do 18:00 sati Ostružnica Polje

18:30 do 20:30 sati Nadbare

21:00 do 23:00 sati Prokoški put

 

PS VITEZ

07:00 do 09:00 sati M-5 Bila

09:00 do 11:00 sati R-441 Počulica

12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića

13:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići

 

PS NOVI TRAVNIK

08:00 do 09:30 sati M-16.4 Rastovci

10:00 do 11:30 sati M-16.4 Bučići

12:30 do 14:00 sati R-439 Trenica