Uspješno završen kurs MOVIEQ za 45 mladih Donjeg Vakufa

0
316

Proteklog vikenda svečanom dodjelom certifikata u prostorijama Centra za mlade, završen je prvi dio kursa MOVIEQ za mlade Donjeg Vakufa.

U proteklih 7 nedjelja, mladi Donjeg Vakufa imali su priliku učiti o Integrativnoj komplekanoati(IC) i EQ i raditi po programu osmišljenom na Univerzitetu Cambrige, čije su certifikat i dobili.

Ovladali su vještinama kritičkog razmišljanja, empatije, socijalne inteligencije, kreativnog rješavanja problema, timskog rada, aktivnog slušanja, rada na zdravoj komunikaciji, povečanju samopoštovanja i otpornosti manipulaciji.

Od naredne nedjelje, kurs MOVIEQ se nastavlja u prostorijama centra za mlade sa novom grupom mladih Donjeg Vakufa.