Udruženje žena “Anima”: 17 godina u službi lokalne zajednice

0
317
anima5

U prostorijama zgrade Aneksa u Donjem Vakufu, već 17 godina egzistira Udruženje žena “Anima”.  Timka Opardija, Vesna Balagija, Sadeta Mlinarić, Hilda Miralem i Safija Verem su 2000. godine došle na ideju da oforme jedno udruženje koje će raditi za dobrobit lokalne zajednice.  Prema riječima Sadete Mlinarić, ovo udruženje je obezbijedilo ili posredovalo u dodjeli brojnih donacija, te realizaciji više projekata u vrijednosti od 2 miliona maraka.

Prvih godina djelovanja je bilo mnogo lakše aplicirati i realizovati brojne projekte. Međutim, posljednjih godina je sve teže dobiti kvalitetne projekte, ponajviše iz razloga što se Bosna i Hercegovina  više ne nalazi u fokusu raznih humanitarnih organizacija kao što je bio slučaj prije 15 godina. Dodatni problem predstavlja i činjenica kako se danas projekti odobravaju više podobnim, nego kvalitetnim.anima5

Tokom godina, organizovane su brojne edukacije, između ostalih, kurs tapetarstva, šivanja, informatike, program psihosocijalne podrške ženama. Jedna od aktivnosti koja je prepoznata u lokalnoj zajednici i koja je trajala do unazad 5 godina je sadnja cvijeća i uređenje zelenih površina.

“Anima” je ostvarila izuzetnu saradnju sa Fondacijom “WOM / Svijet bez mina”  i 5 godina su zajedno vršene edukacije o opasnostima mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.

Zajedno sa italijanskim humanitarcima, na razne načine su pomogi više od 160 porodica sa područja Donjem Vakufa,  Jajca i Bugojna. Ovo udruženje još uvijek sarađuje još jednom italijanskom humanitarnom organizacijom pod nazivom CNA Etica Solidale Onlus, a rezultat pomenute saradnje su brojni projekti pomoći i podrške ustanovama i organizacijama sa područja Donjeg Vakufa, kao i socijalno ugroženom stanovništvu.

Partneri iz Italije su bili dio projekta koji je trajao 5 godina, a riječ je ginekolškom pregledu Papa test kada je pregledano više od 1500 žena.

Zahvaljujući prijateljima iz Italije, Anima je čak i izgradila kuću jednoj samohranoj majci sa petero djece. Kako kaže Sadeta,  ovo udruženje zahvaljući svojoj skromnosti, nikad se nije previše eksponiralo u medijima što je možda bila i greška, jer bi zasigurno danas imali više projekata iza sebe.anima2Prije desetak godina, posredstvom brojnih prijatelja, besplatno je podijeljeno 10 krava, a naknadno je podijeljeno još 10 muznih krava preko pozajmica.

Ono na što su članice udruženje veoma ponosne, je projekat stipendiranja studenata.  Uz pomoć pomenutih stipendija, 5 studenata je uspješno okončalo studije, a ove godine još 3 stipendirana studenta bi trebala diplomirati.  Radi se o sredstvima koja premašuju 30.000 KM.

Naša sagovornica naglašava i  saradnju sa udruženjima iz susjednih općina, gdje izdvaja Udruženje građana “Leptir”.anima3