U SBK izdato 315 rješenja o izolaciji

0
117

Više od 8.500 rješenja o izolaciji izdato je tokom jučerašnjeg dana u Bosni i Herecegovini, navedeno je u izvještaju policijskih agencija o aktivnostima poduzetim u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, koji je objavilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

U dostavljenoj tabeli nalaze se podaci policijskih agencija o broju kontroliranih osoba kojima je određena izolacija i o broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija, koji su prikupljeni 25. aprila. Izrečeno su ukupno 183 sankcije.

MUP RS je jučer izdao 3.641 rješenje o izolaciji, a čak 93 osobe su prekršile mjeru zabrane kretanja. Policija RS je prvog dana vikenda izrekla 93 sankcije.

U Brčko distriktu su izdata 1.803 rješenja o izolaciji, a pet osoba kojima je ranije izdato rješenje nije pronađeno na adresi tokom kontrole. Izrečena je samo jedna sankcija.

​​​​​​​Izvještaj policijskih agencija - Avaz, Dnevni avaz, avaz.ba

Kada je riječ o kantonima, najviše kontrola izvršila je policija Zeničko-dobojskog kantona – 871. Mjeru zabrane kretanja u ovom kantonu je jučer prekršilo 57 osoba, koliko je izrečeno i sankcija. Jedna osoba u ovom kantonu, kojoj je ranije izrečena mjera izolacije, nije pronađena na adresi.

Osim Zeničko-dobojskog kantona, sankcije su izrečene i u Kantonu Sarajevo. Policija je izvršila 341 kontrolu, na adresi nisu zatekli 2 osobe, a izrečene su 32 sankcije. U Sarajevskom kantonu jučer nijednoj osobi nije izdato rješenje o izolaciji.

U Livanjskom kantonu jučer su izdata 982 rješenja o izolaciji, dok je policija izvršila provjeru 29 osoba. Nije bilo zabilježenih kršenja izrečenih mjera, pa samim tim ni sankcija.

Veći broj kontrola izvršili su i pripadnici MUP-a HNK. U ovom kantonu od jučer je u izolaciji još 421 osoba, koliko je izvršeno i kontrola. Mjeru izolacije nije poštovala samo jedna osoba.