U prvom upisnom roku u MSŠ Donji Vakuf prijavljeno 67 učenika

0
49

Okonačan je prvi upisni rok u školama na području SBK-a. U Mješovitu srednju školu Donji Vakuf,  u prvom upisnom roku primljeno je 67 učenika. Upisna  kvota iznosila je 150 . Podsjetimo, drugi upisni rok u sve srednje škole na području SBK-a biće 27. i 28. juna, a treći i posljednji  upisni rok biće obavljen 26. augusta 2016. godine.

U  Mješovitu srednju školu  Donji Vakuf predviđen je upis :

-Opća gimnazija  50 učenika

 -Tehničar finalne obraden drveta  25 učenika

 -Mašinski tehničar konstruktor na računaru  25 učenika

 -Stolar 25 učenika

-Prodavač 25 učenika

Prema konkursu koje je objavilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK-a, u 13 škola koje rade po nastavnom planu i programu na bosanskom jeziku predviđen je  upis 1.975 učenika u 79 odjeljenja, a u 12 škola koje rado po nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku očekuje se upis 1.593 učenika u 67 odjeljenja.